Skala Beauforta

 

W 1806 roku admirał F. Beaufort opracował i wprowadził w życie skalę służącą do szacowania siły wiatru na podstawie skutków jego działania na powierzchnię morza i żaglowce. Skala Beauforta jest bardzo łatwa do opanowania i używana do dziś. Nie posiadając żadnych przyrządów pomiarowych a obserwując jedynie przyrodę możemy szybko i dość dokładnie określić prędkość wiatru i stan morza.

Skala stanu morza znana jest jako skala Pedersena, hydrologa, który był autorem tablic w relacji "siła wiatru - stan morza".

 

Skala Beauforta
 

 

Szybkość wiatru Długość fal [m]* Wysokość fal [m]* Stan morza
°B  Nazwa

Stan powierzchni morza km/h Mm/h
0  Cisza
 
Tafla morza jest lustrzana. 0 - 1 0 - 1 - - 0
1  Powiew Powierzchnia lekko zmarszczona
(mała łuskowata fala).
2 - 6 2 - 3 do 5 0.1 - 0.2 1
2  Wiatr słaby Drobna krótka fala o szklistych grzbietach. 7 - 12 4 - 6 do 15 0.2 - 0.3 2
3  Wiatr łagodny Dłuższe fale o wierzchołkach sporadycznie spienionych,
łamanie się fal wywołuje krótkotrwałe szmery.
13 - 18 7 - 10 do 25 0.6 - 1.0 2
4  Wiatr  umiarkowany Wyraźne długie fale, pokryte białą pianą na grzbietach, łamaniu się fal towarzyszy szum. 19 - 26 11 - 14 do 50 1.0 - 1.5 3
5  Wiatr dość  silny Zaczynają się tworzyć duże fale, których grzbiety pokryte są białą pianą, sporadycznie pojawiają się bryzgi. Morze szumi. 27 - 35 15 - 19 do 75 2.0 - 2.5 4
6  Wiatr silny Fale stają się strome, piana grzyw zaczyna układać się w pasma, szum łamiących się fal, liczne bryzgi. 36 - 44 20 - 24 do 100 3.0 - 4.0 5
7  Wiatr bardzo  silny Fale coraz dłuższe i bardziej strome, zdmuchiwana z ich grzbietów piana układa się w pasma.
Głośny szum morza.
45 - 54 25 - 30 do 135 4.0 - 5.5 6
8  Sztorm Tworzą się wysokie góry wodne, wierzchołki fal są porywane przez wiatr, układają się w wyraźne, długie pasma. Urywany ryk morza. 55 - 65 31 - 35 150-200 5.5 - 7.5 7
9  Silny sztorm Ogromne fale, wiatr porywa grzywy fal i unosi pył wodny, znacznie osłabiający widoczność. Ryk morza. 66 - 77 36 - 42 150-200 7.0 - 10.0 8
10  Bardzo silny  sztorm Ogromne i długie fale, liczne bryzgi układają się w długie pasma, morze jest białe od piany. Morze grzmi. 78 - 90 43 - 48 do 250 9.0 - 12.5 8
11  Gwałtowna  wichura Ogromne i długie fale tak wielkie,
że statki znajdujące się w dolinie przestają być widoczne, widzialność zmniejszona przez bryzgi.
91-104 49 - 56 do 300 11.5 - 14.0 9
12  Huragan Huragan unosi w powietrzu tak wiele pyłu wodnego, że praktycznie nie ma żadnej widoczności.  ponad 104   ponad 56  i dluższe 15.0
i wyższe
9

 * Podane długości i wysokości fal należy traktować jako wartości średnie.

 

 

 

 Strona główna

 

 

Valid HTML 4.01! Valid CSS! RSS XML Feed