Site map

Polska wersja

Strona główna

Home
Strona główna - wersja polska

Rejsy morskie

Rejs Norwegia
Opis i galerie zdjęć z rejsu do Norwegii.
Rejs Laponia
Arctic Circle - Lapland 2004. Galeria zdjęć z rejsu do Laponii.

Nawigacja morska

Nawigacja morska - wstęp.
Nawigacja w jachtowych rejsach morskich
 • Rozdział 1
  Odbiornik GPS w nawigacji morskiej
 • Rozdział 2
  Podstawowe pojęcia geograficzne.
  Współrzędne geograficzne, loksodroma, ortodroma, horyzont, widnokrąg
 • Rozdział 3
  Jednostki miar w nawigacji morskiej
 • Rozdział 4
  Mapa morska - odwzorowanie Merkatora.
  Nanoszenie pozycji, odczytywanie odległości, wyznaczanie kursów
 • Rozdział 5
  Kompas, deklinacja i dewiacja,
  przykłady obliczania deklinacji
 • Rozdział 6
  Kursy, przykłady przeliczania kursów
 • Rozdział 7
  Namiary, przykłady przeliczania namiarów
 • Rozdział 8
  Rodzaje pozycji i linie pozycyjne
 • Rozdział 9
  Wachlarz namiarów - czyli uśredniony, ale dokładny KDd
 • Rozdział 10
  Pływy morskie, przewidywanie pływu
 • Rozdział 11
  Żegluga na prądach morskich
 • Rozdział 12
  Dziennik jachtowy

Astronawigacja

Obliczanie ortodromy
Kalkulator

Tablice nawigacyjne
Pliki PDF

Światła statków
Światła syglalizacji wzrokowej statków morskich.

Ćwiczenia: Światła nawigacyjne
Charakterystyki świateł nawigacyjnych.

Skala Beauforta
Ocena siły wiatru na podstawie obserwacji przyrody.

IALA
System oznakowania morskiego

Podstway astronomii

Ciekawe artykuły

Artykuły Główna strona.

Pozostałe

Tapety
Tapety na pulpit, do wyboru w czterech rozdzielczościach.
Galeria
Galeria zdjęć satelitarnych Ziemi.
Linki
Adresy stron internetowych.
Nagrogy
Przyznane nagrody.
Mapa strony
Mapa całej strony www.sailing.compnet.com.pl
Szukaj
Szukaj na tej stronie lub w internecie.
E-mail
Kontakt ze mną.
 
English version

Main site

Home
Main site - english version

Sailing Cruise

Voyage to Norway - The relation and the gallery of photographs from the voyage to Norway.

Voyage to Finland - Lapland
The relation and the gallery of photographs from the voyage to Lapland.

Sailing Maritime Navigation

Marine Navigation - Advanced course the marine navigation in sailing - Introduction.
 • Chapter 1
  GPS receiver in the marine navigation
 • Chapter 2
  Geographical longitudes and latitudes.
 • Chapter 3
  Loksodrom and ortodrom
 • Chapter 4
  Nautical Charts - Maritime Map
 • Chapter 5
  Marine Compass, Magnetic Variation and Deviation
Testing tasks: Great Circle Sailing - Online calculating

Navigation Tables [PDF]

IALA System - Navigation Aids.
Lighthouse - Kinds and descriptions of lights.
Beaufort wind scale - Table of the scale of the wind.

Navigation Lights
Lights of the optic signalling of maritime ships
Exercises:

Navigational Astronomy

Practical Astronavigation:

Other

Desktop wallpapers
Links
Awards
Site map
Search within this website.
E-mail contact me.

 

 

 

 Home