Światła nawigacyjne

 

Jedną z najtrudniejszych i bardzo ważnych umiejętności w nawigacji terestrycznej jest umiejętność identyfikacji świateł.

Po ogólnym zapoznaniu się z charakterystykami świateł, będąc na morzu i zaobserwowaniu światła latarni morskiej należy upewnić się czy jest możliwe jego widzenie, że nie jest to inny statek, samolot, gwiazda a nawet światło samochodu na drodze (kiedyś przy podchodzeniu do portu Hammerhavn dziwnie coś migało na lądzie, jak się później okazało były to światła samochodu który jechał w lesie). Po takim upewnieniu się należy tak obserwować światło by określić jego charakterystykę i okres, a później ze stoperem w ręce zmierzyć charakterystyki zaciemnień i rozbłysków w okresie, nie samego okresu! Po pomiarze należy zidentyfikować światło z obiektem, latarnią morską na mapie, a charakterystykę światła potwierdzić w spisie świateł nawigacyjnych.

 

 
Charakterystyki świateł nawigacyjnych
Rodzaj światła Opis Charakterystyka światła
Stałe (Fixed) S lub F Światło nie zmieniające jasności ani barwy
Charakterystyka:
    [zobacz]
Rozbłyskowe
(Fixed and flashing)
R lub FFL Światło stałe wzmacniane pojedynczymi rozbłyskami
Charakterystyka:
    [zobacz]
Rozbłyskowe grupowe (Fixed and group flashing) R(3) lub FFL(3) Światło stałe regularnie wzmacniane grupą rozbłysków. Przykład: rozbłyskowe grupowe w grupach po 3 błyski.
Charakterystyka:
    [zobacz]
Przerywane (Occulting) P lub Oc Światło z regularnie powtarzającymi się zaciemnieniami równymi sobie, lecz wyraźnie krótszymi niż czas trwania światła. Okres nie dłuższy niż 1,5s.
Charakterystyka:
    [zobacz]
Przerywane grupowe (Group occulting) P(4) lub Oc(4) Światło przerywane o określonej liczbie zaciemnień w każdej grupie, oddzielonej od następnej grupy wyraźnie dłużej trwającym świeceniem. Przykład: przerywane grupowe z grupami po cztery zaciemnienia.
Charakterystyka:
    [zobacz]
Izofazowe (Izophase) I lub Iso Światło z na przemian zmieniającymi się i równymi po sobie czasami świecenia i zaciemnienia. Okres nie krótszy niż 2s.
Charakterystyka:
    [zobacz]
Blaskowe (Long flashing) Bl lub LFI Światło w którym regularnie powtarzają się blaski trwające 2s lub dłużej, równe sobie, lecz wyraźnie krótsze niż czas trwania zaciemnienia.
Charakterystyka:
    [zobacz]
Blaskowe grupowe Bl(2) lub LFI(2) Światło blaskowe o określonej liczbie blasków, oddzielonej od następnej grupy wyraźnie dłużej trwającym zaciemnieniem.
Charakterystyka:
    [zobacz]
Blaskowe złożone Bl(2+1) lub
LFI(2+1)
Światło blaskowe grupowe, składające się z dwóch różnych grup lub grupy i pojedynczego blasku.
Charakterystyka:
    [zobacz]
Błyskowe (Flashing) B lub Fl Światło w którym regularnie powtarzają się błyski trwające krócej niż 2s, równe sobie, lecz wyraźnie krótsze niż czas trwania ciemności; okres równy lub dłuższy od 1,5s.
    [zobacz]
Błyskowe grupowe
(Group flashing)
B(3) lub Fl(3) Światło błyskowe o określonej liczbie błysków w każdej grupie oddzielonej od następnej grupy wyraźnie dłużej trwającym zaciemnieniem.
Przykład: Błyskowe grupowe z grupami po 3 błyski.
    [zobacz]
Błyskowe złożone
(Composite group flashing)
B(2+1) lub
Fl(2+1)
Światło błyskowe grupowe, składające się z dwóch różnych grup lub grupy i pojedynczego błysku.
Przykład: Błyskowe złożone 2+1 (grupa 2 błysków i pojedynczy błysk).
    [zobacz]
Migające (Quick) M lub Q Światło z równymi sobie błyskami, powtarzającymi się co najmniej 50 razy na minutę, jednak mniej niż 80 razy na minutę.
    [zobacz]
Migające grupowe
(Group quick)
M(4) lub Q(4) Światło o określonej liczbie błysków w każdej grupie, oddzielonej od następnej grupy wyraźnie dłużej trwającym zaciemnieniem.
    [zobacz]
Migające złożone
(Group quick)
M(6)+Bl lub
Q(6)+LFI
Światło migające grupowe, składające się z grupy błysków i pojedynczego blasku.
    [zobacz]
Migające przerywane
(Interrupted quick)
MP lub IQ Światło migające grupowe, w którym po co najmniej ośmiu błyskach następuje zaciemnienie, trwające nie krócej niż 3s.
    [zobacz]
Szybko migające
(Very quick)
MV lub VQ Światło z równymi sobie błyskami, powtarzającymi się co najmniej 80 razy na minutę.
    [zobacz]
Szybko migające grupowe
(Group very quick)
MV(3) lub VQ(3) Światło szybko migające o określonej liczbie błysków w każdej grupie, oddzielonej od następnej grupy wyraźnie dłużej trwającym zaciemnieniem.
Przykład: szybko migające grupowe po 3 błyski w grupie.
    [zobacz]
Szybko migające złożone MV(3)+Bl lub VQ(3)+Fl Światło szybko migające, składające się z grupy błysków pojedynczego blasku.
    [zobacz]
Szybko migające przerywane
(Interrupted very quick)
MVP lub IVQ Światło szybko migające, w którym po co najmniej ośmiu błyskach następuje zaciemnienie, trwające nie krócej niż 3s.
    [zobacz]
Kodowe Morse'a MO(A) Światło z długimi i krótkimi błyskami występującymi w powtarzających się grupach,przedstawiających znaki kodu Morse'a.
    [zobacz]
Ultra quick UQ Światło w postaci regularnie powtarzanych błysków co najmniej 160 razy na minutę.
    [zobacz]
Interrupted ultra quick IUQ Światło w postaci regularnie powtarzanych błysków co najmniej 160 razy na minutę, przerywane regularnie pojawiającymi się zaciemnieniami.
    [zobacz]
Zmiennobarwne
(Alternating)
ZMBC lub ALWR Światło z regularną zmianą barw w danym sektorze.
    [zobacz]

 

 

 

 

 Strona główna

 

 

Valid HTML 4.01! Valid CSS! RSS XML Feed