Start Nawigacja morska Nawigacja astronomiczna Światła statków Index stron  
 

Nawigacja morska

Zadania kontrolne:  Przeliczanie kursów

Przykład 1

Jacht płynie prawym halsem, kursem kompasowym KK=150° po akwenie na którym nie występują prądy. Odczytana z mapy i uaktualniona wartość deklinacji wynosi d = (-3°). Wartość dryfu oceniono na pw = (+10°). Z tabeli odczytano wartość dewiacji, która dla kursu kompasowego KK=150° wynosi δ = (+4°).
Wyznaczyć kąt drogi nad dnem KDd.

 

Dane:

KK = 150° ;   d = (-3°) ;   δ = (+4°) ;   pw = (-10°) ;   pp = 0

 

Rozwiązanie:

KDw = KK + (±d) + (±δ) + (±pw)

KDw = 150 + (-3) + (+4) + (-10) = 141

KDw = 141
°

KDw = KDd

KDd = 141
°

Przykład 2

Na mapie nawigacyjnej wyznaczono KDd = 340°, poprawka na prąd wynosi pp = (-5°), odczytana z mapy i uaktualniona wartość deklinacji wynosi d = (+1°). Siła wiatru 6°B, kierunek wiatru jest WNW. Dewiacja dla kursu kompasowego podana jest we fragmencie tabeli.
Jaki kurs kompasowy KK należy podać sternikowi?

Dane:

KK 320 325 330 335 340 345 350
δ +4 +4 +5 +5 +5 +4 +4

KDd = 340° ;    pp = (-5) ;    pw = (+10°) ;    d = (+1°)

 

Rozwiązanie:

KM = KDd - (±pp) - (±pw) - (±d)

KM = 340 - (-5) - (+10) - (+1) = 334

KM = 334
°

KK = KM - (±δ)

Zauważmy, że tabela dewiacji sporządzona jest z funkcji kursu kompasowego KK, a nie kursu magnetycznego KM, ale ze względu na niewielkie różnice dewiacji (w tym przykładzie) można przyjąć, że wartości dewiacji odczytane dla KM z tabeli dla KK nie różnią się bardzo, co nie będzie miało wpływu na końcowy wynik. A zatem:

  KK = 334 - (+5) = 329

KK = 329
°

Sprawdzenie:

KDd = KK + (±δ) + (±d) + (±pw) + (±pp)

KDd = 329 + (+5) + (+1) + (+10) + (-5) = 340

Przykład 3

W przypadku gdy dysponujemy jedynie tabelą dewiacji sporządzoną z funkcji kursu kompasowego KK, a różnice wartości są znaczne, obliczanie kursu kompasowego KK przeprowadza się metodą kolejnych przybliżeń. W praktyce drugie przybliżenie jest wystarczająco dokładne, więc potocznie metoda ta jest często nazywana "podwójnym wejściem do tabeli dewiacji".

Na mapie nawigacyjnej wyznaczono KDd = 060°, poprawka na prąd wynosi pp = (-10°), odczytana z mapy i uaktualniona wartość deklinacji wynosi d = (+5°). Siła wiatru 3°B, kierunek wiatru jest WSW. Dewiacja dla kursu kompasowego podana jest we fragmencie tabeli.
Jaki kurs kompasowy KK należy podać sternikowi?

Dane:

KK 045 050 055 060 065 070 075
δ 0 +2 +4 +6 +8 +10 +8

KDd = 060° ;    pp = (-10°) ;    pw = 0 ;    d = (+5°)


Rozwiązanie:

KM = KDd - (±pp) - (±pw) - (±d)

KM = 060 - (-10) - (±0) - (+5) = 065

KM = 065
°

Pierwsze wejście do tabeli dewiacyjnej wyliczonym kursem magnetycznym KM = 065, zamiast kursem kompasowym dla którego sporządzona jest tabela.

 

KK = KM - (±δ)

KK = 065 - (+8) = 057

KK = 057
°

Drugie wejście do tabeli dewiacyjnej obliczoną wartością KK = 057°. Z tabeli wartość dewiacji odczytujemy interpolując, więc δ = 5°. Stąd ostatecznie:

 

KK = KM - (±δ)

KK = 065 - (+5) = 060

KK = 060
°

Dalsze wchodzenie do tabeli dewiacyjnej obliczoną wartością KK = 060° daje wynik zawierający się między 059° a 060° czyli praktycznie nie różniący się od otrzymanego po drugim wejściu.

 

 

 

 

 Strona główna

 

 

Valid HTML 4.01! Valid CSS! RSS XML Feed