Start Nawigacja morska Nawigacja astronomiczna Światła statków Index stron  
 

Nawigacja morska

Zadania kontrolne:  Przeliczanie namiarów

Przykład 1

Z jachtu dokonano na latarnię morską namiaru burtowego z lewej burty NBL = 030°, oraz namiaru kompasowego NK = 130°.
Z mapy nawigacyjnej odczytano:
Variation 1,5° E (-10') The Magnetic Curves are for 1987.
Siła wiatru 3° B, kierunek wiatru ENE.
Dewiacja podana jest dla kursu kompasowego we fragmencie tabeli.
Obliczyć kąt drogi jachtu na rok 2005.

 
KK 140 150 160 170 180
δ 0 -1 -3 -5 -4

Rozwiązanie:

NB = (- 030°)     lub    NBL = (030°) ;    NK = 130°

KK = NK - NB

KK = 130 - (- 030) = 160

KK = 160
°

d = (- 1,5°) ;    δ = (-3°);    pw = (+5°)

KDw = KK + (±d) + (±δ) + (±pw)

KDw = 160 + (-1,5) + (-3) + (+5) = 160,5

KDw = 160,5
°

Przykład 2

Z jachtu płynącego kursem kompasowym KK = 180° dokonano namiaru bocznego lewo - burtowego na pławę nawigacyjną typu LAMBA, który wyniósł NBL = 030°. Całkowita poprawka kompasu wyniosła cp = (+5°).
Obliczyć namiar rzeczywisty na pławę LAMBA.

Rozwiązanie:

KK = 180° ;   NBL = 030° ;   cp = (+5°)

NBL + K = 360°

K = 360° - NBL

K = 360 - 030 = 330

K = 330
°

KR = KK + (±cp)

KR = 180 + (+5) = 185

KR = 185
°

NR = K + KR

NR = 330 + 185 = 515

NR = 515
°

NR = 515 - 360 = 155

NR = 155
°

Przykład 3

Z jachtu płynącego kursem kompasowym KK = 320° dokonano namiaru na latarnię morską. Zmierzony kąt kursowy wyniósł 250°, z mapy nawigacyjnej odczytano i uaktualniono deklinację, która wyniosła d = (-2°). Dewiacja dla kursu kompasowego, którym płynął jacht wyniosła δ = (+4°).
Obliczyć namiary na latarnię:
a) kompasowy
b) magnetyczny
c) rzeczywisty
d) boczny

Rozwiązanie:

a) namiaru kompasowego:

NK = K + KK

NK = 250 + 320 = 570

NK = 570 - 360 = 210

NK = 210
°


a) namiaru magnetycznego:

KM = KK + (±δ)

KM = 320 + (+4) = 324

KM = 324
°

NM = K + KM

NM = 250 + 324 = 574

NM = 574 - 360 = 214

NM = 214
°

można też wykorzystać rozwiązanie a)

NM = NK + (±δ)

NM = 210 + 4 = 214

NM = 214
°


a) namiaru rzeczywistego:

KR = KK + (±d) + (±δ)

KR = 320 + (-2) + (+4) = 322

KR = 322
°

NR = K + KR

NR = 250 + 322 = 572

NR = 572 - 360 = 212

NR = 212
°

można też wykorzystać rozwiązanie b)

NR = NM + (±d)

NR = 214 + (-2) = 212

NR = 212
°


a) namiaru bocznego:

Ponieważ kąt kursowy jest większy niż 180° namiar boczny będzie namiarem lewo-burtowym NBL

NBL + K + 360°

NBL = 360° - K

NBL = 360 - 250 = 110

NBL = 110
°

 

 

 

 

 Strona główna

 

 

Valid HTML 4.01! Valid CSS! RSS XML Feed