Nawigacja morska

Wprowadzenie

 

W dobie nawigacji satelitarnej, co związane jest z coraz powszechniejszym dostępem do map elektronicznych, odbiorników GPS, znajomość nawigacji tradycyjnej staje się coraz mniej popularna, a co więcej rzadko praktykowana, taka jest cena postępu i nie należy temu przeszkadzać. Jedynie możemy zadać sobie pytanie.
Kim jest nawigator, któremu wysiądzie na morzu laptop albo odbiornik GPS. Jak sobie poradzi bez znajomości nawigacji archaicznej?

Być może w tym pytaniu zawarty jest sens i istota poznania nawigacji tradycyjnej.
Drogi nawigatorze i żeglarzu mam nadzieję, że kolejne rozdziały na tej stronie posłużą Ci byś w rejsie morskim mógł określić swoją pozycję, przeliczyć i podać kurs sternikowi oraz wpisać potrzebne informacje do dziennika jachtowego. Przede wszystkim mam nadzieję, że poradzisz sobie bez GPS-u, jak nie daj Boże coś przestanie działać. Pamiętaj jednak, że sama wiedza nawigacja to nie wszystko ... .

"(...) Nawigacja polega na bezpiecznym prowadzeniu jachtu z jednego miejsca w drugie, co sprowadza się do określenia swojego miejsca na wodzie, odpowiedzenia na pytanie "gdzie jesteśmy". Niesłusznie jednak przecenia się rolę mapy lub GPS w tej mierze, czy generalnie obliczania pozycji. Można znać swoje koordynaty, bo są wyświetlone na ekranie, ale żeby je nanieść na mapę potrzeba trochę czasu. A jeszcze więcej czasu trzeba na uprzytomnienie sobie jak to się ma do naszej rzeczywistej sytuacji na morzu. Ten czas może być wystarczający do wjechania na mieliznę lub podłożenia się pod nadpływający statek. Dlatego ważniejsze jest zachowanie czujności na pokładzie, bo czasem przed katastrofą może nas uchronić zdrowy rozsądek, a nie głęboka wiedza nawigacyjna.

Dobrze jest pamiętać, że niewidoczny za horyzontem statek może się znaleźć przy naszej burcie w ciągu kwadransa, a duża genua, która sięga pokładu skutecznie zasłania nam ów zbliżający się od zawietrznej statek i czas na spostrzeżenie statku skraca się jeszcze bardziej. Na dodatek coraz bardziej zautomatyzowane motorowce mają coraz mniejsze załogi i prawdopobieństwo nieuwagi z obu stron rośnie. (...)"

Fragment artykułu "Nawigacja pi razy oko" Kapitan K.Baranowski
Żagle 4/2004

Nawigacja morska jest to dział wiedzy zajmujący się bezpiecznym przeprowadzeniem jachtu z jednego miejsca do drugiego. Nawigacja daje też odpowiedź na pytanie gdzie znajduje się w danym momencie nasz jacht (pozycja), oraz jak płynąć omijając po drodze wszelkie niebezpieczeństwa by w końcu osiągnąć punkt docelowy. Tak więc zagadnienie jakim jest nawigacja sprowadza się do rozwiązania dwóch zadań : określenia pozycji jachtu i wytyczenia właściwego kursu.

Ze względu na metody określania pozycji jachtu, nawigację można podzielić na:

  • Nawigacja satelitarna - gdzie wykorzystywany jest odbiornik GPS który przy pomocy fal radiowych komunikuje się z 24 sztucznymi satelitami okrążającymi Ziemię. Odbiornik GPS na bieżąco wskazuje współrzędne geograficzne.
  • Nawigacja terestryczna - stosowana w zasięgu widoczności lądu, gdzie określanie współrzędnych geograficznych polega na obserwacji obiektów na lądzie. Stosując tę metodę wykorzystuje się mapy morskie, locje, spisy świateł i sygnałów nawigacyjnych.
  • Nawigacja pilotowa - głównie wykorzystywaną przy podejściach do portów, gdzie wytyczanie drogi jachtu polega na identyfikacji mijanych pław, staw, nabieżników.
  • Nawigacja zliczeniowa - przybliżone określenie pozycji jachtu, gdzie podstawą jest znajomości jego ostatniej zmierzonej pozycji (pozycja obserwowana) oraz kierunku (kursu) oraz szybkości jachtu (Mm).
  • Nawigacja astronomiczna - określanie współrzędnych geograficznych polega na obserwacji położenia ciał niebieskich. Stosowana głównie w żeglarstwie oceanicznym.

Poza powyższymi sposobami określania pozycji jachtu na morzu istnieje jeszcze nawigacja radiowa i radarowa oraz rzadko spotykana w żeglarstwie nawigacja inercyjna.

Wyznaczenie bezpiecznej drogi jachtu polega przede wszystkim na określeniu właściwego kursu. Znając dokładna pozycję, przy pomocy map, locji, spisów świateł, tablic nawigacyjnych itp. można wyznaczyć właściwy i bezpieczny kurs jachtu.
Z wyznaczeniem bezpiecznej drogi jachtu ściśle powiązany jest też dział meteorologii.

Zapraszam do lektury kolejnych rozdziałów:

 Nawigacja w jachtowych rejsach morskich
Nawigacja morskaZadania i ćwiczenia kontrolne
 Rozdział 1  GPS w nawigacji
 Rozdział 2  Podstawowe pojęcia  geograficzne
 Rozdział 3  Jednostki miar
 Rozdział 4  Mapa morska
 Rozdział 5  Kompas deklinacja dewiacja
 Rozdział 6  Log
 Rozdział 7  Kursy
 Rozdział 8  Namiary
 Rozdział 9  Rodzaje pozycji i linie pozycyjne
 Rozdział 10  Przykłady wyznaczania pozycji  obserwowanej
 Rozdział 11  Pozycja obserwowana z dwóch  kątów poziomych
 Rozdział 12  Określanie PO bez znajomości PZ
 Rozdział 13  Wachlarz namiarów - czyli  uśredniony ale dokładny KDd
 Rozdział 14  Pływy i przewidywanie pływu
 Rozdział 15  Żegluga na prądach morskich
 Rozdział 16  Zasady prowadzenia nawigacji i  dziennik jachtowy
 Zadania kontrolne: obliczanie deklinacji
 Zadania kontrolne: przeliczanie kursów
 Zadania kontrolne: przeliczanie namiarów
 Ćwiczenia: światła statków morskich

 Pozostałe
 Mat: Odległość do widnokręgu
 System IALA
 Światła nawigacyjne
 Światła statków morskich

 

 

 Strona główna

 

 

Valid HTML 4.01! Valid CSS! RSS XML Feed