Nawigacja morska

Namiary

 

Namiar jest to kierunek od obserwatora do namierzanego obiektu. Wyrażony w mierze kątowej, gdzie bazą od której liczy się namiary może być północ wskazywana przez kompas lub oś symetrii jachtu. Branie namiarów przeprowadza się przy pomocy kompasu i namiernika, lub gdy nie dysponujemy namiernikiem kompasowym, przy pomocy kompasu i zwykłego trójkąta nawigacyjnego . Analogicznie do kursów wyróżnia się trzy namiary, między którymi istnieją identyczne zależności.

  • Namiar rzeczywisty (NR) - czyli kąt między kierunkiem północy rzeczywistej a kierunkiem od obserwatora do namierzanego obiektu.
  • Namiar magnetyczny (NM) - czyli kąt między kierunkiem północy magnetycznej a kierunkiem od obserwatora do namierzanego obiektu.
  • Namiar kompasowy (NK) - czyli kąt między kierunkiem północy wskazywanej przez kompas a kierunkiem od obserwatora do namierzanego obiektu. Namiar ten jest zawsze odczytywany z kompasu.

NR = NK + (±d) + (±δ)
NM = NK + (±δ)

Dodatkowo występuje jeszcze kąt kursowy i namiar burtowy (boczny)

  • Kąt kursowy ( K) - czyli kąt między osią symetrii jachtu a kierunkiem od obserwatora do namierzanego obiektu. Kąt kursowy jest liczony w systemie okrężnym od 0 do 360° w prawo, zgodnie ze wskazówkami zegara. Kąty kursowe 090° i 270°, prostopadłe do osi jachtu nazywają się trawersami.

Namiar, kurs i kąt kursowy łączą następujące zależności

NAMIAR = KURS + KĄT KURSOWY

Jeśli wynik obliczeń będzie większy niż 360°, to od otrzymanego wyniku odejmujemy 360°

KĄT KURSOWY = NAMIAR - KURS

Jeśli wynik obliczeń będzie mniejszy niż 000, to do otrzymanego wyniku dodajemy 360°

  • Namiar burtowy (NB) - czyli kąt między osią symetrii jachtu a kierunkiem od obserwatora do namierzanego obiektu. Kąt burtowy mierzony jest na prawo lub lewo od osi symetrii jachtu od 0 do 180°. Namiar burtowy prawy oznaczany jest NBp, lewy NBl. Namiary NBp i NBl = 90° nazywają się trawersami.

Namiar, kurs i namiar burtowy łączy następująca zależność

NAMIAR = KURS + NAMIAR BURTOWY

Jeśli namiar burtowy mierzony jest w kierunku prawej burty to: K = NB = NBp.
Jeśli w kierunku lewej burty to: K = 360° - NBl

Namiary i zależne od nich kąty pokazuje rysunek.

W praktyce najlepiej gdy namiary na obiekty robi się jak najdalej od trawersów. Wynika to z faktu, że obiekty które znajdują się blisko i prostopadłe do osi jachtu, szybko zmieniają miarę kątową w stosunku do obserwatora.

Uwaga: Nigdy nie robimy namiarów na pływające znaki nawigacyjne celem określenia pozycji. Jedyne odstępstwo to latarniowce i pławy typu LANBY . Ich pozycje są na bieżąco monitorowane i prawie natychmiast korygowane. W razie zdryfowania, podawane jest to w komunikatach radiowych, jako ostrzeżenie nawigacyjne.

 

Zadania kontrolne: przeliczanie namiarów

 

 

 

 

Poprzedni rozdział:
Kursy
Następny rozdział:
Rodzaje pozycji i linie pozycyjne

 

 

 Strona główna

 

 

Valid HTML 4.01! Valid CSS! RSS XML Feed