Mapa strony

Sitemap

Polska wersja

Strona główna

Home
Strona główna - wersja polska

Rejsy morskie

Rejs Norwegia
Opis i galerie zdjęć z rejsu do Norwegii.
Rejs Laponia
Arctic Circle - Lapland 2004. Galeria zdjęć z rejsu do Laponii.

Nawigacja morska

Nawigacja morska - wstęp.
Nawigacja w jachtowych rejsach morskich
 • Rozdział 1
  Odbiornik GPS w nawigacji morskiej
 • Rozdział 2
  Podstawowe pojęcia geograficzne.
  Współrzędne geograficzne, loksodroma, ortodroma, horyzont, widnokrąg
 • Rozdział 3
  Jednostki miar w nawigacji morskiej
 • Rozdział 4
  Mapa morska - odwzorowanie Merkatora.
  Nanoszenie pozycji, odczytywanie odległości, wyznaczanie kursów
 • Rozdział 5
  Kompas, deklinacja i dewiacja,
  przykłady obliczania deklinacji
 • Rozdział 6
  Log. Pomiar odległości i szybkości ze statku.
 • Rozdział 7
  Kursy, przykłady przeliczania kursów
 • Rozdział 8
  Namiary, przykłady przeliczania namiarów
 • Rozdział 9
  Rodzaje pozycji i linie pozycyjne
 • Rozdział 10
  Przykłady wyznaczania pozycji obserwowanej
 • Rozdział 11
  Pozycja obserwowana z dwóch kątów poziomych
 • Rozdział 12
  Określanie PO bez znajomości PZ
 • Rozdział 13
  Wachlarz namiarów - czyli uśredniony, ale dokładny KDd
 • Rozdział 14
  Pływy morskie, przewidywanie pływu
 • Rozdział 15
  Żegluga na prądach morskich
 • Rozdział 16
  Dziennik jachtowy

Astronawigacja

Obliczanie ortodromy
Kalkulator

Tablice nawigacyjne
Pliki PDF

Światła statków
Światła syglalizacji wzrokowej statków morskich.

 

Ćwiczenia: Światła nawigacyjne
Charakterystyki świateł nawigacyjnych.

Skala Beauforta
Ocena siły wiatru na podstawie obserwacji przyrody.

IALA
System oznakowania morskiego

Podstway astronomii

Sekstant
W opracowaniu

Ciekawe artykuły

Artykuły Główna strona.

Pozostałe

Tapety
Tapety na pulpit, do wyboru w czterech rozdzielczościach.
Galeria
Galeria zdjęć satelitarnych Ziemi.
Linki
Adresy stron internetowych.
Nagrogy
Przyznane nagrody.
Mapa strony
Mapa całej strony www.sailing.compnet.com.pl
Szukaj
Szukaj na tej stronie lub w internecie.
E-mail
Kontakt ze mną.
 
English version

Main site

Home
Main site - english version

Sailing Cruise

Voyage to Norway - The relation and the gallery of photographs from the voyage to Norway.

Voyage to Finland - Lapland
The relation and the gallery of photographs from the voyage to Lapland.

Sailing Maritime Navigation

Marine Navigation - Advanced course the marine navigation in sailing - Introduction.
 • Chapter 1
  GPS receiver in the marine navigation
 • Chapter 2
  Geographical longitudes and latitudes.
 • Chapter 3
  Loksodrom and ortodrom
 • Chapter 4
  Nautical Charts - Maritime Map
 • Chapter 5
  Marine Compass, Magnetic Variation and Deviation
Testing tasks: Great Circle Sailing - Online calculating

Navigation Tables [PDF]

IALA System - Navigation Aids.
Lighthouse - Kinds and descriptions of lights.
Beaufort wind scale - Table of the scale of the wind.

Navigation Lights
Lights of the optic signalling of maritime ships
Exercises:

Navigational Astronomy

Practical Astronavigation:

Other

Desktop wallpapers
Links
Awards
Site map
Search within this website.
E-mail contact me.

 

 

 

 Strona główna

 

 

Valid HTML 4.01! Valid CSS! RSS XML Feed